Události


Setkání rodičů

Vždy každý první čtvrtek v měsíci (kromě letních prázdnin) s hlídáním a programem pro děti.

Bowling pro děti

Od 17 do 19 hodin

Rodiče si povídají v salónku, děti hrají s asistenty bowling.

Termíny pro rok 2024

1. února; 14. března; 11. dubna; 2. května; 6. června; 5. září; 3. října; 7. listopadu; 2. prosince

Akce pro rodiny na statku v Chouzovech

Termíny pro rok 2024

20. ledna; 17. února; 16. března; 20. dubna; 18. května; 15. června; 21. září; 19. října; 16. listopadu a 21. prosince

vždy od 14 hodin

Dobročinné akce pro Ulitu

(průběžně aktualizováno)

28. 9. 2024 – Charitativní běh pro Ulitu

 Akce v době letních prázdnin

Rekondiční pobyty na statku v Chouzovech

od pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin:
15.-19. 7. 2024 – Pro starší a dospělé
29. 7.-2. 8. 2024 – Pro mladší děti
12.-16. 8. 2024 – S koníky a pejsky

 Relaxační pobyt v Hošticích

(ve spolupráci s Centrem na Dvorku)

6.-10. 5. 2024 / 26.-30. 10. 2024
Pobyty jsou bez rodičů i s rodiči.